Naleving Arboregels kan beter

Iedere twee jaar onderzoekt de Inspectie SZW in hoeverre bedrijven de Arbeidsomstandighedenwet naleven. Waar moet u zoal aan voldoen en in hoeverre houden bedrijven zich aan de regels?

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
De RI&E is een beschrijving van alle arbeidsrisico’s die zich in uw bedrijf voordoen. Het plan van aanpak is daar een onderdeel van en omvat maatregelen om de arbeidsrisico’s voor werknemers te verminderen of weg te nemen. Van alle Nederlandse bedrijven heeft 49% een RI&E, maar deze is lang niet altijd volledig. Slechts 30% van de bedrijven heeft een RI&E waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. De RI&E mist bovendien helemaal bij 4 op de 10 bedrijven met minder dan 10 werknemers. Deze bedrijven zeggen vaak niet te weten dat een RI&E nodig is of ze weten überhaupt niet wat een RI&E is of dat het verplicht is er een te hebben. De Inspectie SZW kan u beboeten als een RI&E ontbreekt.

Arbodienstverlening
U moet een overeenkomst hebben met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. Hierin staan werkafspraken voor de taken waarvoor u zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. Vier op de vijf bedrijven hebben zo’n contract. In 95% van de gevallen is daarin ziekteverzuimbegeleiding opgenomen en in 49% vrije toegang tot (het spreekuur van) de bedrijfsarts. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, overleg tussen preventiemedewerker en bedrijfsarts, toegang van bedrijfsarts tot de werkplek en de procedure voor second opinion bij een andere bedrijfsarts, zijn in ongeveer een derde van de contracten opgenomen.

Ziekteverzuimbeleid
U moet een ziekteverzuimbeleid voeren. In 2018 hebben meer bedrijven adequate ziekteverzuimbegeleiding dan in 2014. Slechts 23% heeft dat niet.

Bedrijfshulpverlening
Er moeten in uw bedrijf één of meer werknemers zijn die bij incidenten snel en adequate hulp kunnen bieden aan de aanwezigen in het pand. Ongeveer een derde van de bedrijven voldoet niet aan die eis. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers is dat zelfs 40%.

Preventiemedewerker
De preventiemedewerker voert maatregelen uit gericht op de veiligheid en gezondheid van werknemers of draagt bij aan de uitvoering ervan. Elk bedrijf is verplicht om ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben. Ruim de helft van de bedrijven voldoet daaraan.

Gesprek over arbo en ziekteverzuim
Twee derde van de bedrijven voldoet niet aan de vier belangrijkste kernbepalingen: een RI&E, contract met een arbodienstverlener, BHV en preventiemedewerker. Met name de kleinere bedrijven schieten tekort. Herkent u zich daarin en wilt u arbeidsomstandigheden, verzuimbeleid en verzekeringen op dat gebied verbeteren? Neem dan contact op met ons kantoor.23-07-2019
Kvk nummer 30126130| WFT nummer 12004564| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top